Ens egen begræsning er et glimrende udgangspunkt for at få udvidet sin horisont


Andreas Simonsen

Når man ikke gider knytte sig til sine medmennesker, er det bekvemt at alliere sig med Gud.


Andreas Simonsen

Hvad mennesket kan udrette ved egen kraft, er uendelig ubetydeligt - men uendelig betydningsfuldt


Andreas Simonsen

Vor tid er næsten lige så hærget af forkvaklet videnskabelighed, som det 17. århundrede var det af forkvaklet religiøsitet


Andreas Simonsen

Jo flere der er blinde for uadskilleligheden af udfoldelse og indordning, des større fare for, at samfundet vil gå til grunde enten i anarki eller i tyranni


Andreas Simonsen

Maria-Johannsen-og-Emma-Arent-Roesgaardi.jpg

Klassisk for fred i Ukraine

Ved en koncert med indlagte foredrag den 17. oktober viste det sig, at musik og tale løste op for muligheden til at udtrykke de meget svære realiteter vi bliver nødt til at se i øjnene i disse dage med krigen i Ukraine.

Fonden til udbredelse af kendskabet til Andreas Simonsens Tænkning

Historie
Grundtanker
Bibliotek
Undervisning