Etik – 3-7 timer

Vi har beskæftiget os med Andreas Simonsens etiske tænkning. Et forløb på 3-5-7 timer alt efter metode og tid til rådighed.

Jeg indleder med en fortælling om den europæiske tænknings forståelse af pligt og lykke på grundlag af Simonsens indføring i Peter Boile Nielsen og hans bog Etiske problemer og ideer, p.54-64, hvorefter vi læser eksempler fra bogen, f. eks.: Tekst 19: Epikur: Brev til Menoikeus og tekst 22: Immanuel Kant: Om den gode vilje

Der læses også Simonsens optegnelser om hans syn på staten Israels oprettelse fra En søgende forkynder, p. 115-124, ligesom vi læser et eksempel på hans diskonjunktionstænkning fra hans bog Dilemmaer: Dilemmaer inden for religiøsitet, p. 67-70.
Som perspektivering læser vi Søren Kierkegaards Abrahamhistorier.