Jødedom – 9 timer.

Til en begynndelse arbejder vi med de tre monoteistiske religioners fællesskab og deres oprindelse i Mellemøsten. Jødedommen som moderreligion og minoritetsreligion. Finn Jacobi og Hanne Josephsen: Religionerne – tekster og forestillinger. Munksgaard 1987. pp. 169-175 Bibelen. Skabelsen af det jødiske folk ved udgangen af Egypten.

Som et vigtigt element kommer næstekærlighedsbudet ind som en grundtanke i jødedommen, sådan som Andreas Simonsen skriver om den i sin bog: Grundtanker i jødedommen (se under bøger) p. 125-145. Disse sider er velegnede til fordybelse og elevforedrag.
I den forbindelse kan man, hvis man ønsker en lektion med klasseundervisning, med fordel bruge den forkortede version, der findes i Peter Boile Nielsen: Jødisk eksistens, Gads Forlag 1999,

Fra samme bog er der adskillig læsning til yderligere inspiration.