af hele din styrke en fortælling om Andreas Simonsen på grundlag af udvalgte breve.

Gennem nogle af Andreas Simonsens breve, dels til studiekammeraten Agnethe Matson, dels til Marianne Olsen, tegner han indirekte et portræt af sig selv. Bogen giver et indblik i et sart og modigt menneske, hvis dødelige sygdom ikke forhindrede ham i at tage stilling til, hvad der skete i verden omkring ham, og de viser hvordan han med sin etiske tænkning, har ydet – og stadig yder – en stor indsats for samfundet. Brevene stammer fra to perioder i hans liv: Den første er fra afslutningen af hans studium, og den anden er fra hans livs afslutning.

Karen Margrethe Høskuldsson har tegnet illustrationerne.
Fiskers Forlag 2003.
ISBN 87-91078-22-9