Hverdag og Livskunst

Behandler fem almindelige negative træk i vores måde at leve på:

Tankeløshed
Utilfredshed
Ængstelighed
Vrede
Forfængelighed

”Når man føler sit liv som gråt og glædesløst, skyldes det næppe alene store problemer eller ulykker, som man står magtesløs overfor.
Årsagen vil nok til dels være en mangel på livskunst. Vi går glip af umådelig megen glæde, fordi vi ikke udnytter vore muligheder for at forme vores tilværelse.”

Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. 1985
ISBN 87 17 01449 2