Jens Steensberg: Kristen Humanisme En dansk kvækers betragtninger

”Hvad er det, jeg tror på?” spørger Jens Steensberg i første del af denne samling artikler og radioforedrag fra årene 1991-2003. Teksterne afspejler forfatterens religiøse udvikling, siden han i slutningen af 1980’erne i Danmark fik kontakt med Kvækerne, Vennernes Religiøse Samfund.

Kvækerne har kristne rødder i 1600-årenes England og befinder sig med forfatterens ord på ’kristendommens overdrev’. Hans eget nuværende ståsted kan bedst betegnes som ’kristen humanisme’. I bogen vedgår Jens Steensberg sin samhørighedsfølelse med Andreas Simonsens tænkning.

Kvekerforlagets småskrifter nr. 47
ISBN-10 82-90311-93-1
ISBN-13 978-82-90311-93-8
ISSN 0333-1334