Litteratur af og om Andreas Simonsen 04 10 2008

04.6
Simonsen, Andreas
Hvad er et menneske?: Artikler og aforismer. – Nyt Nordisk Forlag, 1982. – 132 sider.
Noter (litteraturhenvisninger): Side 132
Indhold: Nogle aktuelle pædagogiske emner;
Andre særlig aktuelle emner ; Forholdet mellem erkendelse og vilje ;
Forholdet til medmennesket ; Forholdet til Gud

10.8
Sofistikken / Gudrun Haastrup, Andreas Simonsen. – 2. oplag. – Akademisk Forlag, 1988. – 88 sider.
Tidligere: 1. udgave. 1984. – Litteraturhenvisninger.
Beregnet til undervisning i gymnasiet

15
Simonsen, Andreas
Dilemmaer: Modstridende og dog samhørende idealer. – 1. udgave. – Akademisk Forlag, 1990. – 221 sider. Kildehenvisninger: Side 211-217
Forfatteren gennemgår en række etiske konflikter, hvor to hver for sig prisværdige synspunkter er i modstrid med hinanden

15
Etiske problemer og ideer/[udgivet af] Peter Boile Nielsen og Andreas Simonsen. – 7. oplag. – Kbh.:
Gad, 1996. – 135 sider.
Tidligere: 1. udgave. 1982
Indhold: Problemer omkring en forbrydelse (tekster) (Forbrydelsen; Skylden ;
Dommen; Dødsstraffen ; Tilgivelse?) ; To slags problemer: videnskabelige og etiske (tekst) ; Etiske ideer : en oversigt ; Etiske ideer : tekster (Har begrebet etik overhovedet en mening? ; Lykkeetik ; Pligtetik ; Helhed af lykkeetik og pligtetik ; Determinisme ; Indeterminisme ; Helhed af determinisme og indeterminisme ; Skyld i forholdet til det enkelte medmenneske ; Skyld i forholdet til Gud)

15
Simonsen, Andreas
Erkendelse og lidenskab : komplementaritet som etisk og religiøst princip. – Gad, 1966. – 190 sider
Litteraturhenvisninger

15
Simonsen, Andreas
Etikkens grundlag : en opfattelse fremført i dialoger med tre andre. – Nyt Nordisk Forlag, 1983. – 141 sider. – Kildehenvisninger: side 139-141

15
Simonsen, Andreas
Krise for frisind og menneskelighed : syv dialoger om farlige tendenser i tiden. – Kbh.: Nyt Nordisk Forlag, 1976. – 117 sider.
Indhold: Demokratiske vildskud ; Frigjorthed uden respekt ; Afsporet sex-frisind ; Dyrkelse af individets frihed ; Ærlighedsfanatisme ; Videnskabsforgudelse ; Afstumpning

15
Simonsen, Andreas
Liv og lov : tre af etikkens grundproblemer. – Nyt Nordisk Forlag, 1973. – 126 sider
Litteraturhenvisninger

15
Simonsen, Andreas
Realistisk næstekærlighed. – Nyt Nordisk Forlag, 1986. – 171 sider. – Kildehenvisninger.
En advarsel mod aktuelle urealistiske vrangformer af storlinet idealisme med et engagement i fjerne forhold, da kun nære forhold kan udvikle en lødig medmenneskelighed

15.2
Simonsen, Andreas
Almindelige familieproblemer drøftet i brevkasseform. – 1. oplag. – Holkenfeldt, 1990. – 140 sider.
Som breve og svar i en fiktiv læserbrevkasse forsøger forfatteren at give sit syn på, hvordan almindelige problemer mellem ægtefæller eller forældre og børn bør behandles

15.2
Simonsen, Andreas
Hverdag og livskunst. – Nyt Nordisk Forlag, 1985. – 120 sider. – Tidligere: 1. udgave. 1971. – Litteraturhenvisninger
Fem almindelige negative træk – tankeløshed, utilfredshed, ængstelighed, vrede, forfængelighed – i vores måde at leve på analyseres, og mulighederne for at bekæmpe dem overvejes

15.4
Simonsen, Andreas
Ægteskabsproblemer : seks essays. – Nyt Nordisk Forlag, 1983. – 146 sider.
Indhold: Undertrykkelse ; Underdanighed ; Jalousi ; Heteronomi (At gå ud fra omverdenens værdibegreber) ; Sexomani-sexofobi-utroskab (Sexomani: sex-galskab; sexofobi: sexangst) ; Ægteskabet som en binding

16.8
Simonsen, Andreas
Generationskløften : tre dialoger. – Nyt Nordisk Forlag, 1988. – 143 sider.
I form af dialoger mellem tre fiktive personer karakteriseres generationskløften ved belysning af forskelle i livsholdningen hos vor tids gamle og unge. Ved at fremdrage det positive hos begge parter søges bygget bro over kløften

16.8
Simonsen, Andreas
Humanisme og kristendom : idéhistorisk rids i dialogform. – Fotografisk genoptryk. – Herning : Poul Kristensen Grafisk Virksomhed, 2001. – 325 sider
Tidligere: 1. udgave. Kbh. : Nyt Nordisk Forlag, 1980. – Med litteraturhenvisninger
Ved hjælp af fire delvist fiktive venner drøftes fire livsanskuelser: en radikal humanisme, en religiøs humanisme, en liberal kristendom og en ortodoks kristendom.

29.6
Jødedommen – en tekstcollage / Bent Melchior. – 2. udgave, 5. oplag. – Gyldendal, 1993. – 159 sider : ill. – (Tekster til livsanskuelser/religion)
Med bidrag af bl.a. Andreas Simonsen. – Tidligere: 1. udgave. 1977. – Litteratur: side 153-157.
For gymnasiet, HF og seminarier

29.6
Simonsen, Andreas
Centrale tanker i jødedommens etik. – 2. oplag. – Nyt Nordisk Forlag, 1983. – 134 sider. – Tidligere: 1. udgave. 1975

29.6
Simonsen, Andreas
Grundtanker i jødedommen : belyst ud fra kernesteder i dens hellige skrifter. – Fotografisk genoptryk. – Herning : Poul Kristensen Grafisk Virksomhed, 2001. – 183 sider.
Tidligere: 1. udgave. Kbh. : Akademisk Forlag, 1989. – Med litteraturhenvisninger

61.643
Simonsen, Andreas
En depressionssygdom : belyst ud fra selvoplevelse. – Nyt Nordisk Forlag, 1987. – 112 sider.
Kildehenvisninger
Forfatteren, der i mange år har lidt af endogene depressioner, beskriver sygdomsforløbet og den lange række af behandlingsforsøg.

88.2
Epiktet
Epiktets livsvisdom : et tekstudvalg og en beskrivelse af hans lære / ved Andreas Simonsen. – 2. udgave, 1. oplag. – Frederiksberg : Fisker, 2003. – 170 sider. – Tekstudvalg fra: Diatribaí
Tidligere: 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag, 1984. – Heri: Andreas Simonsen: Beskrivelse af Epiktets lære, side 94-116. – Med litteraturhenvisninger

89.11
Simonsen, Andreas
Lille græsk syntaks : de vigtigste regler for kasus-, modus- og tempusbrugen . – 2. udgave. – Museum Tusculanum, cop. 1979. – 43 sider. (Rudimenta Graecolatina ; 2)

89.62
Simonsen, Andreas
Tænk skarpt, skriv klart : præcisionsøvelser til skriftlig dansk. – Akademisk forlag, 1987. – 78 sider.

99.4 Holberg, Ludvig
Simonsen, Andreas
Holbergs livssyn : et udvalg fra hans essays og en samlende beskrivelse. – Nyt Nordisk Forlag, 1981. – 226 sider + kommentarhæfte (35 sider). – Litteraturliste: side 224-226

99.4 Simonsen, Andreas
- af hele din styrke : en fortælling om Andreas Simonsen på grundlag af udvalgte breve / Marianne Olsen ; illustrationer: Karen Margrethe Høskuldsson. – Frederiksebrg : Fisker, 2003. – 116 sider : ill.
Via brevkorrespondance og forfatterens egne erindringer tegnes et billede af gymnasielæreren og forfatteren Andreas Simonsen

99.4 Simonsen, Andreas
Simonsen, Andreas
En søgende forkynder : af Andreas Simonsens optegnelser / ved Marianne Olsen. – Herning : Poul Kristensen, 1997. – 169 sider : ill.
Gymnasielæreren og forfatteren Andreas Simonsens (1923-1991) første refleksioner over tilværelsen fra perioden 1944-48. – Andreas Simonsens værker: side 169-170

99.4 Sokrates
Simonsen, Andreas
Sokrates : hans livsholdning og forkyndelse / Klassikerforeningen. – 2. udgave. – Gyldendal, 1976. – 179 sider. – Tidligere: 1. udgave 1961. – Litteraturliste

Fonden til udbredelse af kendskabet til Andreas Simonsens tænkning:
http://www.andreas-simonsen.dk/index.htm

——————————————

Berner, Birgitte – Olsen Marianne
Ondskab og Etik : Teoretisk gennemgang af etiske ideer og ondskabens kulturhistorie inden for den europæiske kulturkreds, historiske og litterøre tekster og arbejdsopgaver – rigt illustreret. Forlaget Systime – 156 sider – 2011.

Olsen, Marianne
Magrittes sten : illustrerede essays om tro, viden og holdning. – Fotocollager / Karen Margrethe Høskuldsson. – BIOS–www.Forlag1.dk. – 77 sider. – 2008.

Steensberg, Jens: Kristen humanisme.

Kristen humanisme indeholder en artikel om Andreas Simonsens tænkning, først trykt I Kvekeren, 58, nr. 4, 1994¸og 59. årgang, nr. 1, 1995. ISBN 0333-1334.

Sokrates