Marianne Olsen: Magrittes sten 8 illustrerede essays om tro, viden og holdning

Med sine essays ønsker Marianne Olsen at lægge op til dialog om livets store spørgsmål. I hvert essay er teksten således allerede i dialog med en fotocollage af Karen Margrethe Høskuldsson.

”Det er vigtigt at skelne mellem at vide at man tror, og at tro at man ved. Det gælder alle forhold. Med min bog vil jeg gerne være med til at tydeliggøre denne skelnen. Ligesom billedet af stenen der svæver, ikke er en sten der svæver, men et rigtigt billede af en sten der svæver, således kan den enkeltes tro på livets mening være ægte tro. Troen, ligegyldigt hvilken tro det er, er nemlig på samme måde et billede. Vi taler om billedsprog. Nærmere kan vi ikke komme den sandhed som livsholdning bygger på. Tror jeg altså.”
Forfatteren har igennem sine mange samtaler med Andreas Simonsen tilegnet sig en metode, der hviler på forståelse for, at intellektuel indsigt er forskellig fra den holdning, der omfatter hele ens personlighed.

Forlag1.dk 2008.
ISBN 978-87-7056-031-3