Peter Boile Nielsen – Religiøs humanisme

Peter Boile Nielsen skriver om Andreas Simonsens forfatterskab og tænkning, hans forudsætninger, specielt Sokrates, hans livsholdning og forkyndelse, og sit senere møde med kristendommen. Forfatteren gør rede for, hvordan Simonsen ser den sokratiske livsholdning og den bibelske tradition bekræfte hinanden. Det ret så vanskelige stof er i denne bog gjort lettere tilgængeligt.

Illustreret af Vivian Rose.
C..A. Reitzels Forlag 1994
ISBN 87-7421-925-1