Realistisk næstekærlighed

Andreas Simonsen viser med denne bog, at realisme og idealisme faktisk kun er to gode egenskaber, hvis de opfattes i deres samspil som komplementære. Urealistisk idealisme gør mere skade end gavn, mener han. Værst er, at den let kompromitterer idealisme generelt og derved giver næring til de stærke strømninger af materialisme, nihilisme og kynisme, som den netop reagerer imod.
Realistisk idealisme må have sit udgangspunkt og tyngdepunkt i de nære forhold, hvor der først og fremmest er mulighed for at udvikle en lykkelig medmenneskelighed.

I bogens første del er der eksempler netop på dette under hovedtitlen Samfølelse mellem to mennesker med kapitlerne:

Venskab
Taknemmelighed
Beundring
Medglæde

I bogens anden del gør forfatteren rede for:

    • ’Fejlprioriteret idealisme’ under hovedtitlen: Urealistisk og realistisk idealisme med kapitlerne: Naturstridig idealisme: politisk idealisme, individualetisk overspændt idealisme, for idealismen skal hvile på grundideerne om menneskenes lighed i værdighed og livets hellighed.

 

  • Realistisk idealisme ifølge næstekærlighedsbudet.

Allerede her – i 1986 – skriver Andreas Simonsen om sin epokegørende tolkning af det bibelske bud om næstekærlighed.
Nyt Nordisk forlag Arnold Busck.1986
ISBN 87-17-05523-7