Tænk skarpt skriv klart: Præcisionsøvelser til skriftlig dansk

Bogens formål er at skærpe opmærksomheden over for en bestemt type formuleringsfejl, nemlig sådanne, der fremkommer ved upræcis tænkning. Det drejer sig dels om skødesløsheder i opbygningen, dels ukorrekte, som regel ulogiske sammenstillinger (af ord, led, sætninger).

Som eksempler på de sidstnævnte kan anføres: »lndledningsvis vil jeg gerne først præcisere ...« »Han truede hende med livet«. »Flere syge end planlagt« »Hun brækkede heldigvis den venstre arm«. »Danmark har i dag 21 000 åndssvage, hvilket allerede er nogle tusinde flere, end der kræves til dannelsen af et politisk parti«.

Bogens metode. de forskellige fejltyper karakteriseres, hvorefter de illustreres med en række eksempler; endelig stilles der nogle opgaver, som kan træne opmærksomheden på det pågældende område.

Akademisk Forlag.
ISBN 87-500-2682-8