Holbergs livssyn

Den første halvdel af bogen bringer et kommenteret udvalg fra Holbergs essays om religion og moral – en guldgrube af kloge tanker om de grundlæggende, altid aktuelle livsproblemer. Og disse tanker er formuleret ikke alene på usædvanlig enkel og letfattelig måde, men også med overdådigt vid: Holbergs essays står her på højde med hans komedier.

En lille del af udvalget består af hans 6 latinske essays, der sprogligt er så lette, at de kun kræver helt elementære latinkundskaber for at kunne nydes (med brug af kommentarheftets rigelige glossering).

Bogens anden halvdel giver et helhedsbillede af Holbergs livssyn. Den er opdelt i små afsnit svarende til tekstudvalgets og er suppleret med skildringen af Holbergs livsindstilling i praksis (bl.a. hans levevis og karakter). Der er lagt vægt på at belyse hans livssyn idéhistorisk – i dets forhold såvel til den antikke filosofi og Bibelen, som til betydelige filosoffer og kristendomsretninger i samtiden og de to forudgående århundreder.

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1981.
ISBN 87-17-02987-2


Download artikel om bogen som PDF – Klik her ››